Algemeen

  • Coronatoegangsbewijs is verplicht bij gebruik kantine.
  • De kantine sluit om 00:00.
  • De anderhalvemetermaatregel is niet meer verplicht. Wel een advies.
  • Was je handen regelmatig.
  • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen.