Aannamebeleid vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen vereniging

Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en/of een bezoek aan de kantine.

Uitgangspunt is dat iedereen die TTV Het Markiezaat een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde.

Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Procedure

  • Een kennismakingsgesprek met een bestuurs- of commissielid. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op de website van de club, waarop o.a. Het huishoudelijk regelement, de gedragsregels en informatie over de vertrouwenspersonen gepubliceerd zijn.
  • Voor een vrijwilliger die is betrokken bij jeugdleden, wordt een VOG-verklaring aangevraagd. Deze moet iedere drie jaar worden vernieuwd. In onderling overleg kunnen referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de vrijwilliger eerder actief is geweest.