Privacyverklaring

Omschrijving van welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Wij hechten grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden direct gerelateerd aan het beoefenen van de tafeltennissport en aan activiteiten die ons verenigingsleven ten goede komen . Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het ondertekenen van het toestemmingsformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie en worden opgenomen in onze database voor eerder genoemde doeleinden.