NTTB resultaten

Seizoen Groep Team Klasse Poule G W % Teamgenoten
2020 voorjaar Senioren 1 2e klasse B 12 12
100%
100%
2019 najaar Senioren 1 2e klasse A 21 19
90%
90%
2019 voorjaar Senioren 1 2e klasse A 15 13
87%
87%
2018 najaar Senioren 1 2e klasse B 18 15
83%
83%
2018 voorjaar Senioren 1 2e klasse C 27 24
89%
89%
2017 najaar Senioren 1 1e klasse B 21 13
62%
62%
2017 voorjaar Senioren 1 1e klasse A 27 14
52%
52%
2016 najaar Senioren 1 1e klasse A 20 13
65%
65%
2016 voorjaar Senioren 1 1e klasse A 30 16
53%
53%
2015 najaar Senioren 1 1e klasse B 24 16
67%
67%
2015 voorjaar Senioren 1 2e klasse A 30 26
87%
87%
2014 najaar Senioren 1 1e klasse B 18 6
33%
33%
2014 voorjaar Senioren 1 2e klasse B 20 15
75%
75%
2013 najaar Senioren 1 2e klasse A 26 18
69%
69%
2013 voorjaar Senioren 1 2e klasse C 20 12
60%
60%
2012 najaar Senioren 1 2e klasse B 24 18
75%
75%
2012 voorjaar Senioren 1 1e klasse B 30 11
37%
37%
2011 najaar Senioren 1 1e klasse A 24 13
54%
54%
2011 voorjaar Senioren 1 1e klasse A 30 14
47%
47%
2010 najaar Senioren 1 1e klasse A 21 10
48%
48%
2010 voorjaar Senioren 1 1e klasse B 24 16
67%
67%
2009 najaar Senioren 1 1e klasse B 23 8
35%
35%
2009 voorjaar Senioren 2 2e klasse C 26 19
73%
73%
2008 najaar Senioren 3 3e klasse D 21 19
90%
90%
2008 voorjaar Senioren 3 2e klasse A 27 9
33%
33%
2007 najaar Senioren 3 3e klasse D 24 19
79%
79%
2007 voorjaar Senioren 3 3e klasse C 24 15
63%
63%
2002 voorjaar Jeugd 1 Junioren J1 A 17 14
82%
82%
2001 najaar Jeugd 1 Junioren J2 A 30 24
80%
80%
2001 voorjaar Jeugd 1 Junioren J2 B 30 17
57%
57%
2000 najaar Jeugd 2 Junioren J2 B 30 18
60%
60%
2000 voorjaar Jeugd 4 Junioren J4 A 21 20
95%
95%
1999 najaar Jeugd 5 Aspirant A2 A 27 19
70%
70%
1999 voorjaar Jeugd 6 Aspirant A4 A 30 28
93%
93%
1998 najaar Jeugd 7 Aspirant A4 A 27 18
67%
67%
1998 voorjaar Jeugd 8 Aspirant A1 A 27 22
81%
81%