NTTB resultaten

Seizoen Groep Team Klasse Poule G W % Teamgenoten
2020 voorjaar Senioren 1 2e klasse B 12 3
25%
25%
2019 najaar Senioren 1 2e klasse A 21 10
48%
48%
2019 voorjaar Senioren 1 2e klasse A 18 8
44%
44%
2018 najaar Senioren 1 2e klasse B 21 11
52%
52%
2018 voorjaar Senioren 1 2e klasse C 18 8
44%
44%
2017 najaar Senioren 1 1e klasse B 18 4
22%
22%
2017 voorjaar Senioren 2 3e klasse B 27 22
81%
81%
2016 najaar Senioren 2 2e klasse B 21 9
43%
43%
2016 voorjaar Senioren 2 2e klasse A 24 11
46%
46%
2015 najaar Senioren 2 3e klasse C 27 24
89%
89%
2015 voorjaar Senioren 2 3e klasse D 27 21
78%
78%
2014 najaar Senioren 2 3e klasse C 18 14
78%
78%
2014 voorjaar Senioren 2 3e klasse B 24 16
67%
67%
2013 najaar Senioren 2 2e klasse C 15 2
13%
13%
2013 voorjaar Senioren 2 3e klasse B 21 17
81%
81%
2012 voorjaar Senioren 2 3e klasse C 9 5
56%
56%
2011 najaar Senioren 2 3e klasse D 23 16
70%
70%
2011 voorjaar Senioren 2 2e klasse B 21 4
19%
19%
2010 najaar Senioren 2 3e klasse C 15 13
87%
87%
2010 voorjaar Senioren 2 2e klasse B 21 10
48%
48%
2009 najaar Senioren 2 2e klasse A 21 12
57%
57%
2009 voorjaar Senioren 2 2e klasse C 29 17
59%
59%
2008 najaar Senioren 3 3e klasse D 15 12
80%
80%
2008 voorjaar Senioren 3 2e klasse A 24 15
63%
63%
2007 najaar Senioren 3 3e klasse D 21 19
90%
90%
2007 voorjaar Senioren 3 3e klasse C 20 14
70%
70%
2006 najaar Senioren 2 2e klasse C 27 11
41%
41%
2006 voorjaar Senioren 2 2e klasse B 15 7
47%
47%
2005 najaar Senioren 2 2e klasse B 18 10
56%
56%
2005 voorjaar Senioren 2 2e klasse A 21 15
71%
71%
2004 najaar Senioren 2 2e klasse B 21 9
43%
43%
2004 voorjaar Senioren 2 2e klasse B 21 9
43%
43%
2003 najaar Senioren 2 2e klasse C 21 9
43%
43%
2003 voorjaar Senioren 2 2e klasse B 26 14
54%
54%
2002 najaar Senioren 2 2e klasse C 18 10
56%
56%
2002 voorjaar Senioren 3 2e klasse A 24 20
83%
83%
2001 najaar Senioren 4 3e klasse C 18 16
89%
89%
2001 voorjaar Senioren 4 4e klasse A 24 23
96%
96%
2000 najaar Senioren 3 3e klasse A 6 1
17%
17%
2000 voorjaar Senioren 3 3e klasse B 6 4
67%
67%
1999 najaar Senioren 3 3e klasse C 18 6
33%
33%
1999 voorjaar Senioren 3 3e klasse A 24 12
50%
50%
1998 najaar Senioren 3 3e klasse B 18 8
44%
44%
1998 voorjaar Senioren 2 3e klasse A 18 9
50%
50%
1997 voorjaar Senioren 3 3e klasse B 21 8
38%
38%
1996 voorjaar Senioren 3 4e klasse A 18 12
67%
67%